Ceremonias cívicas Me̱'pha̱a̱

Resolutivos aprobados en el LXXII Congreso de la lengua Me̱'pha̱a̱, realizado del 6 al 9 de febrero de 2012 en Apetzuca, Municipio de Acatepec, Guerrero. Se reproduce por acuerdo unánime del pleno para su implementación en todos los Centros Educativos con población Me̱'pha̱a̱.

Bandera de Estados Unidos Mexicanos

Xtíin Tsiama Mixíí

AJMÚÚ XUAJIN MIXÍÍ / HIMNO NACIONAL MEXICANO

Xúgíí (Coro)
Xa̱bu̱ Mixíí, xí nawáán ríga̱ agu'
ga̱rìgá xawi ajua̱n' ga̱jma̱á guáyu̱.
Asndo ma̱'ba̱a̱n awúún akiu̱u̱n numbaa
Ído ma̱mìdá tìga̱ ajua̱n' mba̱a̱.
Asndo ma̱'ba̱a̱n awúún akiu̱u̱n numbaa
Ído ma̱mìdá tìga̱ ajua̱n' mba̱a̱.

Mbá (Estrofa)
¡Xuajñu̱! Gárathoo idxa̱a̱' iná tsiama
ni'thán akhu̱u̱n rí ma̱mbá gamiéjun'
numuu rí mikhuíí ndiyá má' tsinu
rí ni’tháán jma̱á ñawúun ana̱' lú.

Xí mbáa xa̱bu̱ sia̱n' tsí nandoo xkujndu
tsú na̱’kha̱ gaxkriñáa ná inuu mbayaa'
Khu̱ma̱a̱ ¡á lá xuajñu̱! rí ná mikhuíí
mbámbáa adiáa' tsí nixniáa’ mambáyáa'
mbámbáa adiáa' tsí nixniáa' mambáyáa'.

Xa̱bu̱ Mixíí, xí nawáán ríga̱ agu'
ga̱rìgá xawi ajua̱n' ga̱jma̱á guáyu̱.
Asndo ma̱’ba̱a̱n awúún akiu̱u̱n numbaa
Ído ma̱mìdá tìga̱ ajua̱n’ mba̱a̱.
Asndo ma̱’ba̱a̱n awúún akiu̱u̱n numbaa
Ído ma̱mìdá tìga̱ ajua̱n’ mba̱a̱.

RI NU̱XU̱'DÁ MIJNÁ INUU XTÍIN TSIAMA / JURAMENTO A LA BANDERA

¡Xtíin tsiama Mixíí!
Rí ni̱ni̱ña̱á tsí ndiyamíni̱í' jma̱á numa lú'.
Tsinuu rí na̱ru̱wi̱in
Ana̱' lú'.
Jmíí xúgíin a̱ngia̱n' lú'.
Nu̱xna̱xí mijná xu̱' inaa' rí mu̱ni̱ mbáníí jámuu.
Ikhoo rí tsímáá mí rí kitrajua̱' jmaa,
Rí nanindxu̱u̱ mbaya lú'
Xuajiin tsí na'thán ñajun mina̱' ikhaa,
Mixábúu mí gamakuii,
Tsí nuxna̱xíí Mbi'ya xu̱' inuu.

Escudo del Estado de Guerrero

Himno a Guerrero

AJMÚÚ XA̱BU̱ MBAA TSIAKHI̱Í / HIMNO GUERRERO

Ná mbaa xuájin kawáá
Gagi gu̱'ni̱ ajmúú,
Mbá ajmúú inuu xa̱bu̱ agu'
Kiamaa mbá khámuu.

Ni̱sa̱ñu̱u̱' ná kúbá Jmiúú xa̱bu̱ ridáá,
Nikríya̱a̱' mbu̱ Mixíí
Tsímáá xtáa̱ xúgi̱'

Xkua'nii gu̱'ni̱ ndxa̱a̱
Ido̱ rí ni̱gu̱maa,
Xa̱biya̱ namangu̱u̱'
Tsí nixná lú' mbaa.

Mbá mikoo gú'di̱í lú'
Táñuu ma̱ri̱gá,
Gagi rí nasngájma
Gamaku mbu̱'yáá.

Ná mbaa xuájin kawáá
Gagi gu̱'ni̱ ajmúú,
Mbá ajmúú inuu xa̱bu̱ agu'
Kiamaa mbá khámuu.

Ni̱sa̱ñu̱u̱ ná kúbá
Jmiúú xa̱bu̱ ridáá,
Nikríya̱a̱' mbu̱ mixíí
Tsímáá xtáa̱ xúgi̱'
Tsímáá xtáa̱ xúgi̱'
Tsímáá xtáa̱ xúgi̱'
Tsímáá xtáa̱ xúgi̱'